کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 105

51

بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 9، شماره 35، تابستان 1398، صفحه 103-120
آزاد خانزادی؛ مریم حیدریان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2018.41883.4910

52

تأثیر آستانه‌ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D-8

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 38-21
کیومرث شهبازی؛ لسیان سعیدپور

53

تأثیر آستانه‌ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 65-80
محمد مهدی برقی اسگویی؛ محمد خداوردیزاده؛ صابر خداوردیزاده؛ علی وفامند

54

تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 6، بهار 1391، صفحه 94-71
دکتر نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره بابا؛ الهام لرستانی

55

تاثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 88-75
ابوالفضل شاه آبادی؛ حسین سهرابی وفا؛ یونس سلمانی

56

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 26، بهار 1396، صفحه 97-112
یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ المیرا شریفی

57

تاثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز (رویکرد آستانه ای غیرخطیGMM)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398
فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ سمیه شاطری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.45781.5175

58

تأثیر پدیده‌ی نفرین منابع بر توسعه مالی و رشد اقتصادی در قالب الگوی پانل پویا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 26-9
زیور اسدی؛ جاوید بهرامی؛ رضا طالبلو

59

تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان‌های ایران در سال‌های 1393-1355

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 83-106
محمدعلی مقصودپور

60

تأثیر جهانی شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 112-95
صمد حکمتی فرید؛ احمد عزتی شورگلی؛ رضا عزتی؛ علی دهقانی

61

تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 136-115
مهدی شهرکی؛ سیمین قادری

62

تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعۀ موردی استان‌های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)

دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-24
ابوالقاسم اثنی عشری؛ سیده وجیهه میکاییلی

63

تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تشکیل سرمایه، بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 117-132
تیمور رحمانی؛ سیما معتمدی

64

تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 12، پاییز 1392، صفحه 104-89
علی اسدی؛ سید میثم اسماعیلی

65

تأثیر کارایی هزینه و اندازه دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب جهان

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 125-142
فرانک آقازاده بکتاش؛ منیره دیزجی

66

تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

دوفصلنامه پژوهش های مالیه اسلامی
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88
مرتضی عزتی؛ افسانه کاظمی

67

تأثیر متنوع‌سازی صادرات بر بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد اقتصادی (رویکرد داده‌های تابلویی در کشورهای گروه دی هشت)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 201-165
کریم آذربایجانی؛ مولود راکی؛ همایون رنجبر

68

تأثیر مخارج دولت و حجم اعتبارات بانکی با لحاظ سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی در قالب یک مدلDSGE(مطالعه موردی ایران)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398
جواد خلیل زاده؛ حسن حیدری؛ سحر بشیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.47760.5306

69

تبیین اثر رشد اقتصادی و یک‌پارچه‌سازی بازار انرژی بر مصرف انرژی در ایران: رویکرد گشتاورهای ‌‌تعمیم‌یافته

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 85-96
محمد حسین احسانفر

70

تبیین تأثیرپذیری رشد اقتصادی از بهبود کارایی مصرف انرژی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 145-156
مهدی صادقی شاهدانی

71

تحریم و تاثیر آن در گفتمان انقلاب اسلامی

فصلنامه دانش انقلاب اسلامی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1397
زهرا قنبری مله

72

تحلیل اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 5، شماره 18، بهار 1394، صفحه 132-113
مهدی فدائی؛ مرتضی درخشان

73

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 10، بهار 1392، صفحه 92-73
عبدالعلی منصف؛ لیلا ترکی؛ جابر علوی

74

تحلیل اثر همزمان باز بودن تجاری و اثرات دانه‌ای در بانکداری بر رشد اقتصادی ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 8، شماره 30، بهار 1397، صفحه 83-100
حمیدرضا حری؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ مهدی نجاتی؛ سیمین السادات میرهاشمی نائینی

75

تحلیلی از رابطه نرخ پس‌انداز و رشد اقتصادی در کشورهای دارای تورم بالا و پایین

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 71-82
تیمور رحمانی؛ الناز باقرپور اسکویی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.