1.

رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-232
منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی

2.

روند قدرتگیری آلمذکور در بوشهر (از سقوط صفویه تا برآمدن قاجار1210 - 1135ق)

دوره 1، شماره دوم-بهار و تابستان 92، بهار 1392، صفحه 129-146

3.

موقعیت و جایگاه سیاسی ولایت بهبهان و کهگیلویه از سقوط زندیه تا آغاز عصر ناصری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، بهار 1396، صفحه 123-136
کشواد سیاهپور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.