1.

ارزیابی اثر پیش‌بینی کنندگی مولفه‌های رفتاری رهبری تحول مدار بر سرآمدی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 41-54
محمد سیاوشی؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ حسین عامریان

2.

ارزیابی کیفیت وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 63-71
نازدار پروین؛ ابوالفضل فراهانی؛ ناهیده پروین؛ سامان ابراهیم حصاری

3.

تاثیر سبک رهبری اصیل بر بهزیستی روانشناختی کارکنان وزارت ورزش و جوانان با نقش میانجی سرمایه روانشناختی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-48
صمد گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ علی صابری

4.

تبیین رابطه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با تفکر استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-28
جواد کریمی؛ همایون عباسی

5.

تبیین رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-25
همایون عباسی؛ جواد کریمی؛ مریم حسینی؛ بهاره حسین آبادی

6.

تبیین نقش سرمایة روانشناختی در توسعة کارآفرینی سازمانی و ارائة الگوی مناسب

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 97-111
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد هادی سیفی سالدهی

7.

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-19
امین رضا بخش چناری؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

8.

تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 11-23
غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محسن لقمانی

9.

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1393، صفحه 67-78
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

10.

طراحی مدل ارتباطی بین پنج عامل شخصیت نئو و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-85
غلام رضا شعبانی بهار؛ مریم فریدفتحی؛ حمیدرضا یارقلی

11.

طراحی مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و بهره وری وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 23-32
علی جعفری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ لقمان کشاورز

12.

طراحی مدل ارتباطی مدیریت استعداد، نوآوری و تسهیم دانش در وزارت ورزش و جوانان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 113-123
مریم فریدفتحی؛ محبوبه روزبهانی؛ فرناز فرهمند؛ بهارک کاظم

13.

عوامل موثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-55
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری

14.

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

دوره 8، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 33-40
میثم داستانی؛ محمد محسن صدرContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.