کلیدواژه‌ها = ورزش قهرمانی
تعداد مقالات: 12

1

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 61-67
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

2

بررسی مدل استراتژیک توسعه ورزش قهرمانی استان آ.شرقی با استفاده از روش SWOT و BSC

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 6، شماره 4، بهار 1397، صفحه 27-38
میر محمد کاشف؛ میر حسن سید عامری؛ مالک احمدی؛ داریوش معرفت

3

پیاده سازی استراتژی های توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 7، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 11-25
سارا خالقی بابایی؛ لقمان کشاورز
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/arsm.2018.5085

4

تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 61-72
میرحسن سید عامری؛ فاطمه جامعی

5

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 99-108
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ جواد محمدخانی

6

تحلیل محتوای اخبار ورزشی (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما(

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 20-28
مینا امامی؛ مینا ملائی

7

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 60-72
عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی

8

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 127-142
ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی

9

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 1، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-50
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امید قهرمانی؛ مظفر یکتایار

10

مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 1، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 24-31
مصطفی مقدس؛ مهرزاد حمیدی؛ افسر جعفری

11

نقش رسانه های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 31-40
سیدجلیل میریوسفی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45353.1317

12

نقش رسانه های جمعی در توسعه ورزش قهرمانی بانوان از دیدگاه اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 48-60
هاله حمید پور؛ سید ناهید شتاب بوشهریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.