کلیدواژگان = سکوت غیرعمدی
تعداد مقالات: 1

1

مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران) مرتضی وصالی ناصح

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 49-60


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.