1.

(بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 113-127
مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی

2.

بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 59-75
مرتضی جعفری

3.

بررسی شیوه های ایجاز قصر در داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 56-68
مهدی قاسمزاده؛ حسن حیدری

4.

بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوره 0، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 5-36
سجاد آیدنلو

5.

تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 9-25
نوشاد رضایی؛ محمد یاوری

6.

تحلیل زبان‌شناختی داستان‌های اساطیری شاهنامه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف‌

دوره 3، شماره اول، تابستان 1398، صفحه 37-55
شهرزاد بهمنی؛ ایوب مرادی؛ علی اصغر شهریاری

7.

تحلیل کهن الگویی داستان رستم و اسفندیار

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 95-109
دکتر سید مجتبی میرمیران؛ انوش مرادی

8.

تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 100-114
کامران ارژنگی؛ وحید مبارک

9.

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 20-30
فاطمه اسفندیاری مهنی؛ خدیجه خدایاری

10.

سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 26-37
محمدجواد عرفانی بیضائی

11.

شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوره 0، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 5-29
رضا غفوری؛ مهدی محمدی

12.

کنایۀ‌ کلاه در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398
یوسف محمدنژاد عالی زمینی

13.

مطالعه اهمیت تن و روان در شاهنامه

دوره 1، شماره 3، بهار 1393، صفحه 9-13
رحیم رمضانی نژاد؛ بهرام بهرامی پور؛ بهمن عسگریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.