کلیدواژه‌ها = E-Learning
تعداد مقالات: 19

1

A Model for Utilizing Social Softwares in Learning Management System of E-Learning

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 4، بهار 2019، صفحه 25-38
Maryam Haghshenas
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/idej.2019.6124

2

An Investigation of the Effective Components Considered in Designing E-Learning Environments in Higher Education and Offering a Framework for E-Learning Instructional Design

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 4، بهار 2019، صفحه 9-24
Yousef Mahdavinasab؛ Esmaeil Sadipour؛ Mahsa Moradi
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/idej.2019.6123

3

Evaluation of the quality of provided instruction in e-learning center of Tarbiat Modares University (TMU) from students’ and educational experts’ point of view

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 3، بهار 2019، صفحه 29-38
Ali Dana؛ Javad Hatami؛ Maede Maleki

4

Factors Affecting Academic Achievement of High School Students in Distance Education Centers in Kashan

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 3، بهار 2019، صفحه 17-28
Javad Hatami؛ abbas taghizade؛ ali Ziyaeemehr؛ Narges saedi

5

“ILCT ”, A Test to Measure Independent Learner’s Characteristics in the Distance Education System with E-Learning

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 4، بهار 2019، صفحه 61-72
Mozhgan Heidari
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/idej.2019.6128

6

Offering the Model of E-Learning Quality Enhancement at Payame Noor University

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 2، زمستان 2018، صفحه 51-62
Marjan Masomifard

7

The Comparative Study of Learning Styles Among Students in The Electronic and Traditional Courses in Payame Noor University and Its Relationship with the Satisfaction of the Quality of Learning Courses

Iranian Distance Education Journal
دوره 1، شماره 4، بهار 2019، صفحه 49-60
Forouzan Zarabian
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/idej.2019.6127

8

ارزیابی کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع انسانی:مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 4، شماره 16(1396)، بهار 1396، صفحه 71-84
مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ میثم خرمی

9

آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 3، شماره 11، زمستان 1394، صفحه 49-58
فاطمه همتی

10

بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با پنج دانشگاه باز جهان

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، زمستان 1397، صفحه 89-110
رضا نجاری؛ جواد معدنی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ipom.2018.5384

11

بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی فراگیران آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی مؤلفه‌ی راهبردهای مدیریت منابع یادگیری آنان

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-38
مهدی معینی کیا؛ ابراهیم آریانی

12

تجربۀ آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی ایران: فراتحلیل اثربخشی آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش حضوری

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 7، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 9-24
محمد شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری؛ شهلا پاکدامن
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/etl.2019.6051

13

دانشگاه مجازی، ابزار کارامد جنبش نرم‌افزاری و تولید علم در راستای تحقق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران

فصلنامه علمی مدیریت سازمان‌های دولتی
دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، تابستان 1394، صفحه 51-77
محمدباقر فقیه؛ رضا رسولی؛ محمدعلی سرلک؛ داوود کریم زادگان

14

روند پژوهش‌های حوزه یادگیری الکترونیکی در ایران با رویکرد فراتحلیل

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 19-28
مهرانگیز علی نژاد

15

شناسایی قابلیت‌های سنجش تکوینی در محیط‌های یادگیری مجازی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 43-62
عباس تقی زاده؛ جواد حاتمی؛ مریم قاسمی

16

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش الکترونیکی در آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 129-142
عمران رمضانی اردی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ محمدرضا نیلی؛ خدیجه علی آبادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5608

17

مطالعه رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با کیفیت یادگیری مشارکتی (موردمطالعه: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محیط‌زیست)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 3، بهار 1398، صفحه 103-114
مرجان معصومی فرد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5811

18

مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 50-57
عبدالحمید زیتونلی؛ مرتضی رضایی صوفی

19

مطالعه میزان رضایت مندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط‌کاربر نرم ‌افزار آموزش مجازی(LMS) دانشگاه پیام نور

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 75-84
نوشین اشراقی ایوری؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیائیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.