کلیدواژه‌ها = عملکرد شغلی
تعداد مقالات: 6

1

بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 59-70
محمدرضا ربیعی مندجین؛ سعید قلی زاده نرگسی

2

تاثیر برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-38
مجید خرسندی فرد؛ حسن فهیم دوین؛ محمد رضا انجم شعاع

3

تأثیر تناسب محیطی فرد بر رفتارهای کاری نوآورانه و عملکرد شغلی با میانجی گری اعتماد در خلق نوآوری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، تابستان 1395، صفحه 105-118
محمدرضا ادیب پور؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ حامد دهقانان

4

طراحی و تدوین مدل ارتباطی تطابق در محیط کار و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی رفتار مدنی سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 33-42
محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

5

کاربرد نظریۀ خودمختاری در پیش بینی عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی

فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی
دوره 3، شماره 10، پاییز 1393، صفحه 77-88
مالک احمدی؛ جواد امانی ساری بگلو؛ وحیده معصومی

6

نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی
دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، پاییز 1393، صفحه 95-110
ابوالفضل قاسم زاده؛ شیوا ملکی؛ حمداله حبیبی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.