1.

بررسی تأثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 74-61
تیمور رحمانی؛ مرتضی مظاهری‌ماربری

2.

پیامدهای مکانی- فضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: شهرستان قرچک – استان تهران)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-94
ریحانه سلطانی مقدس

3.

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

دوره 7، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 55-66
اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

4.

تحلیل مهاجرت های روستا– شهری وپیامدهای آن بر ناپایداری شهری، مطالعه موردی: شهربیرجند

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24
زهره فنی؛ حسینعلی خلیل اللهی؛ ژیلا سجادی؛ محمود فال سلیمان

5.

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر مهاجرت ورزشی ورزشکاران نخبه ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 95-109
زهرا حسینی؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری

6.

مطالعات تجربی اثر داربست ‏سلول‌زدایی‌شده مزانتر گاو بر رفتار ‏سلول‌های بلاستمایی در شرایط ‏In vitro

دوره 8، شماره 4، بهار 1399، صفحه 131-142
بی بی فاطمه فانی یزدی؛ اسماعیل فتاحی؛ ناصر مهدوی شهری؛ محمد مهدی قهرمانی سنو

7.

مهاجرت فرزندان و احساس تنهایی والدین سالمند روستایی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 99-116
حسین ضرغامی؛ حسین محمودیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.