1.

فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای برآورده شدن نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 22-11
جواد امانی ساری بگلو؛ نویده جهادی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی

2.

اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40
کریم سواری

3.

اثربخشی الگوی خلاقیت‌درمانی بر ارتقای انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 16(1396)، بهار 1396، صفحه 39-48
حمیدرضا سجادی منزه؛ علیرضا پیرخائفی

4.

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 93-103
اسما فولادی؛ محمد باقر کجباف؛ امیر قمرانی

5.

اثربخشی تمرینات ورزش مغزی بر نشانه‌های نقص توجه و تمرکز، خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-54
فاطمه بیان فر؛ سید موسی طباطبایی

6.

ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

دوره 2، شماره 7، زمستان 1393، صفحه 41-52
وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی

7.

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

دوره 5، شماره 4، بهار 1396، صفحه 109-115
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

8.

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

دوره 4، شماره 16(1396)، بهار 1396، صفحه 9-22
محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

9.

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

دوره 7، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 23-34
حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

10.

رابطة مؤلفه های سهل انگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 123-134
مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ علی مصطفائی

11.

رابطه اضطراب امتحان و آگاهی فراشناختی راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 14-1
نوشین درخشان؛ لیلا تیموری

12.

رابطه علّی نگرش‌های مذهبی و اهداف پیشرفت با گرایش به تقلب در امتحان از طریق میانجی‌گری عملکرد تحصیلی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 38-29
کریم سواری؛ محمدرضا برنا

13.

طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 65-78
الهه حجازی؛ وحیده نامداری؛ مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

14.

فرهنگ مدرسه، نیازهای روان‌شناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان: آزمون یک الگوی عِلّی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1393، صفحه 71-80
تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ شهرام واحدی؛ جواد امانی ساری‌بگلو

15.

فرهنگ مدرسه و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1395
نویده جهادی؛ جواد امانی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ شهرام واحدی

16.

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 4، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 7-22
نصیبه پوراصغر؛ علیرضا کیامنش؛ محمدرضا سرمدی

17.

نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 85-100
مرضیه مدرسی حجت‌آبادی؛ ولی‌الله فرزاد؛ شیرین کوشکی

18.

نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی اضطراب امتحان

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-29
سجاد علمردانی صومعه؛ جلیل نوریان اقدم؛ تورج هاشمی نصرت‌آبادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.