کلیدواژه‌ها = رسانه‌های جمعی
تعداد مقالات: 11

1

بررسی تأثیر استفاده از رسانه های جمعی بر نوگرایی و شکاف ارزشی

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
دوره 1، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 41-59
علی ربیعی؛ زهرا ذاکری نصرآبادی؛ اعظم علیزاده

2

بررسی رابطه متغیرهای اجتماعی- اقتصادی و رسانه‌های جمعی با نگرش محیط‌زیستی(مطالعه موردی: کارکنان مترو تهران)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 103-114
فاطمه رادان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2018.5062

3

بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه ورزش همگانی (از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران)

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 34-42
رضا شهبازی؛ جواد مصطفایی کیوی؛ روح الله دایی؛ نصرالله سجادی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.5116

4

بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 13-20
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

5

بررسی و رتبه‌بندی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی شهر تبریز

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 7، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 100-110
رضا شهبازی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.45334.1316

6

بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 59-63
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

7

تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی هیئت های ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان)

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 3، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 69-76
زین العابدین فلاح؛ محمدعلی آقاخانی

8

رابطه نقش رسانه های جمعی و بروز رفتارهای خرافی بین بازیکنان فوتبال

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-28
علیرضا زارع؛ صدیقه حیدری نژاد

9

نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 2، شماره 3، بهار 1394، صفحه 49-54
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

10

نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در توسعه و پیشرفت صنعت گردشگری پایدار (مطالعه موردی: شهرستان آمل)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 2، شماره 5، پاییز 1392، صفحه 19-30
الهام کوهی؛ حسین میبودی؛ مصطفی طالشی؛ الهه کوهی

11

نقش رسانه‌های جمعی در توسعه گردشگری ورزشی استان اصفهان

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 30-40
ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی؛ میترا ایرانپور مبارکه
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2018.32330.1203Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.