1.

اوضاع سیاسی- اجتماعی منطقۀ طرهان در دورۀ قاجار (1304-1174ش/1925-1794م)

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 142-156
مسعود آدینه وند؛ میثم رضایی؛ اسماعیل سپه وند

2.

بررسی تاثیرسیاست‌های نوسازی رضا شاه برایلات و عشایر لرستان

دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، زمستان 1393، صفحه 52-66
ثریا شهسواری؛ سعید نجار

3.

بررسی چگونگی تأسیس و توسعة تلگراف‌خانه‌های لرستان در عهد ناصری

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-212
روح الله بهرامی؛ شهاب شهیدانی

4.

رابطة والیان فیلی لرستان و حکّام زندیه

دوره 7، شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-232
منصور رهنورد؛ محمّدامیر شیخ نوری؛ نظام‌علی دهنوی

5.

مبارزات ایلات لرستان در برابر سیاست های ضد ایلی رضاشاه با تکیه بر ایل بیرانوند

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، زمستان 1395، صفحه 125-138
ثریا کرنوکر*؛ ظریفه کاظمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.