کلیدواژه‌ها = همدان
تعداد مقالات: 6

1

بررسی تاریخی فعالیت‌های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار قاجار

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 3، شماره پنجم-پاییز و زمستان 93، زمستان 1393، صفحه 140-152
عباس زارعی مهرورز؛ لیلا شریفی

2

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 95-110
مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6070

3

تحلیل تاثیرگذاری محورهای عملکردی- ساختاری تردد بر الگوهای سفر، مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-90
یاسر حاتمی؛ کیانوش ذاکر حقیقی؛ هادی رضایی راد

4

تغییرات تنوع و تراکم جمعیت پرندگان آبزی و کنار آبزی در تالاب سد شیرین سو

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی
دوره 7، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 45-57
علی کیانیان؛ صیاد شیخی ئیلانلو؛ الهام ابراهیمی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/eab.2018.5324

5

سنجش و تحلیل فضایی مؤلفه‌های تاب‌آوری کالبدی در بافت مرکزی شهر همدان با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 9، بهار 1397، صفحه 93-106
احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی؛ علیرضا صادقی؛ سارا الله قلی پور

6

فراز و فرود کشف حجاب در همدان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، زمستان 1394، صفحه 69-79
علیرضا علی صوفی؛ صفی الله صفایی؛ شهرام غفوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.