1.

استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-134
غریبه اسماعیلی کیا

2.

امکان سنجی قابلیت تعمیم طبقات صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1398
مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان

3.

تاثیر تجربه کارکنان در بخش خصوصی بر قضاوت و تصمیم‌گیری آنان در بکارگیری حسابداری تعهدی و ادراک آنان از پیاده‌سازی آن در بخش عمومی

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54
غریبه اسماعیلی کیا؛ شیما علی بیگی

4.

رویکردها و عوامل موثر بر تدوین برنامه‌ی گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 9-22
غلامرضا کردستانی؛ نظام الدین رحیمیان؛ شاهرخ شهرابی

5.

شناسایی عوامل سازمانی جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی بخش عمومی کشور با رویکرد پدیدارشناسی و دیمتل

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تابستان 1399، صفحه 167-180
سنا اسفندیاری؛ کاظم عسکری فر؛ ابوالقاسم ابراهیمی

6.

ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی

دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 79-92
محمد نظری پور

7.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد دولت مبتنی‌بر نقش هریک از بازیگران موثر

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، زمستان 1396، صفحه 83-100
محمد محمدی؛ فتاح شریف زاده؛ داود حسین پور؛ بهروز رضائی منش

8.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای مسئولیت پاسخگویی مدیران بخش عمومی

دوره 3، شماره 2، بهار 1396، صفحه 31-42
کاوه قادری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.