کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 37

1

ارزیابی اثرات اجتماعی و محیط زیستی احداث و توسعه بندر فریدونکنار بر اجتماع محلی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 41-57
صادق صالحی؛ جمال محمدی؛ سید احمد میرمحمد تبار دیو کلایی؛ عادله سرادی‌پور

2

ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی توسعه پایدار در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر عسلویه)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 29-44
رضا مختاری؛ نفیسه مرصوصی؛ علی حسینی؛ محمد غلامی

3

ارزیابی سواد اطلاعاتی کشاورزان و عوامل مرتبط با آن: مطالعه موردی منطقه طُرق مشهد

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 23-36
حسین باقریان حسینی؛ احمد عابدی سروستانی؛ علیرضا خواجه شاهکویی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6323

4

ارزیابی شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی با تأکید بر آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی، مطالعه موردی: کلان‌شهر اهواز

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 8، شماره 15، بهار 1396، صفحه 13-28
محمدعلی فیروزی؛ مصطفی محمدی ده‌چشمه؛ جعفر سعیدی

5

ارزیابی ظرفیت تحمل اکولوژیکی توسعۀ سکونتگاهی در شهر سمنان

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-74
سحر حسن پور

6

ارزیابی عملکرد رسانه های خبری ایران با استفاده از نقد رتوریک، مطالعه موردی: بحران کم‌آبی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 37-48
ندا صابری؛ لعبت زبردست؛ مهدی منتظرقائم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6324

7

ارزیابی قابلیت پیاده‌مداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-134
شهریور روستایی؛ رقیه ناصری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/grup.2019.5634

8

اهداف، انگیزه‌ها و موانع توسعه‌‌ کشاورزی ارگانیک در شهرستان روانسر

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 63-76
مرتضی اکبری؛ سید علی بدری؛ مریم شامانیان؛ سماء امینی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5603

9

اولویت‌بندی گروه‌های تحصیلی آموزش عالی برای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 49-72
وحید پورشهابی؛ مسعود پورکیانی؛ محسن زاینده‌رودی؛ ایوب شیخی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6325

10

بررسی ارتباط توسعه اقتصادی، تنوع فعالیت‌ها و آزادسازی تجاری با شدت انرژی در بخش کشاورزی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 7، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 143-156
مهدی شعبان زاده؛ عمران طاهری ریکنده؛ فرشید ریاحی درچه

11

بررسی نقش استانداردهای محیط زیستی در دستیابی به توسعه پایدار با توجه به سطوح آگاهی دانشجویان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 45-53
محمدصالح علی طالشی؛ حمید سودائی زاده؛ فرهاد نژاد کورکی

12

بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان در توسعه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق گردشگری

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 99-112
ابوالقاسم غیاثی زارچ؛ فاطمه جعفری

13

بررسی نگرش استفاده از آموزش‌های زیست محیطی در بکارگیری فناوری نانو (مطالعه موردی: مدیران صنعت خودروسازی)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 1، شماره 3، بهار 1392، صفحه 11-18
فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ سید محمد شبیری؛ مریم لاریجانی

14

برنامه‌ریزی توافقی به منظور اولویت‌بندی راهکارهای ارتقای سطح آموزش جهت افزایش مشارکت عمومی در زمینه‌ توسعه پایدار و حفاظت از منابع آب زیرزمینی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 67-77
حسین یوسفی؛ مرضیه مومنی

15

تأثیر مهاجرت بر توسعه شهری با استفاده از مدلSWOT، مورد مطالعه: شهر بابل

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 7، شماره 14، پاییز 1395، صفحه 55-66
اسماعیل نصیری هندخاله؛ سید محسن حسینی فر؛ علی احمدی

16

تحلیل آموزش پایدار براساس مدل AHP در آموزش عالی: پژوهشی ترکیبی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 19-36
مطهره حمزه رباطی؛ بهناز مهاجران؛ میر محمد سیدعباس‌زاده؛ حمید جاودانی؛ مجتبی بذرافشان مقدم
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2018.5056

17

تحلیلی بر اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه: شهر زنجان)

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 5، شماره 9، بهار 1393، صفحه 71-82
سمیرا مرادی مفرد؛ اکبر حسین زاده؛ مهدی چراغی

18

تحلیلی بر روش‌ها و فناوری‌های بهبوددهنده پاک‌سازی الکتروکینتیک در خاک‌های آلوده به منظور دستیابی به فناوری سبز، گامی نوین در توسعه پایدار محیط‌زیستی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 71-86
محمد سینا سرمدی؛ غلامرضا اسدالله فردی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2018.5060

19

تحلیل نقش سرمایه گذاری در آموزش جهت تحقق توسعه پایدار؛ با تأکید ویژه بر آموزش محیط زیست

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 79-104
هادی غفاری؛ علی یونسی؛ مجتبی رفیعی

20

توسعه پایدار در پرتو انتخاب معیار برتر مسئولیت اجتماعی از دیدگاه خبرگان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 7، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 77-90
ابوالفضل خسروی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.5604

21

توسعه پایدار، واکاوی نگرش و دیدگاه های کشاورزان گندم کار

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 5، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 9-23
حشمت اله سعدی؛ سارا جلیلیان

22

جهانی‌شدن و توسعه پایدار

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 64-75
محمدرضا دهشیری

23

سرمایه اجتماعی و آگاهی از توسعه پایدار(مطالعه موردی شهروندان مشگین شهری)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 123-137
وحید بابازاده؛ قربانعلی سبکتکین
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/ee.2019.6331

24

طراحی چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های آموزش عالی پایدار در ایران

فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
دوره 6، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 29-40
سیدابراهیم راد؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی؛ مهدی معینی کیا

25

ظرفیت‌های محله‌ای زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری: همبودگی معرف‌های فقر و فضای جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر یزد)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 6، پیاپی 14، تابستان 1398، صفحه 35-50
محمدحسین سرائی؛ شهاب‌الدین حج‌فروش
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.6066

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.