1.

ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان

دوره 6، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 9-20
سهراب مرادی زاده؛ ذبیح اله پیرانی؛ علیرضا فقیهی

2.

ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه‌ای سرمایه‌های روان‌شناختی در میان دانش آموزان دوره متوسطه دوم

دوره 8، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 73-86
احمد رستگار؛ نرجس زرگریان

3.

ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-12
عباس ابوالقاسمی؛ مریم تقی پور؛ محمد نریمانی

4.

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 63-74
کریم سواری؛ محمد اورکی؛ رقیه گنجی

5.

حمایت از فرودستان در ایران روزگار ایلخانی؛ نمونه: ربع رشیدی (تبریز)

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28
شهرام یوسفی فر

6.

رابطة فاجعه¬سازی درد، اضطراب درد، روان¬رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 54-67
ایران داودی؛ یدا... زرگر؛ الهام مظفری پور سی سخت؛ فریده نرگسی؛ کریم مولا

7.

رابطه کیفیت روابط (حمایت اجتماعی ادراک شده، تعارض های بین فردی، عمق روابط)با شدت درد زایمان طبیعی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1396، صفحه 20-34
زهرا نظری؛ نوشیروان خضری مقدم؛ آسیه نظری

8.

نقش استرس ادراک شده، هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی در اعتیاد

دوره 4، شماره 16، زمستان 1394، صفحه 19-30
نادر حاجلو؛ عیسی جعفری

9.

نقش تاب آوری و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی نوجوانان مبتلابه اختلال مزمن کلیه

دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 31-52
شیرین عبداللهی؛ فریبا زرانی؛ جلیل فتح آبادی

10.

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 13، تابستان 1395، صفحه 57-68
بهاره عزیزی‌نژاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.