کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 14

1

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 130-115
محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی

2

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعة صنایع کارخانه‌ای ایران)

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی
دوره 2، شماره 3، بهار 1397، صفحه 9-18
عبدالرضا کرانی؛ علی فلاحتی؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی

3

بررسی اثرات رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در ایران (مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده ARDL)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1391، صفحه 84-71
مهدی فدائی؛ شایسته کاظمی

4

بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 73-80
عرفانه راسخ جهرمی

5

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 74-63
بهزاد علی‌پور؛ مهدی پدرام؛ سهیلا مجدمی

6

بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 36-23
محمدعلی فلاحی؛ محمدحسین حسین زاده؛ حسن مقدم نژاد

7

بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، زمستان 1392، صفحه 113-123
زهرا حاتم پور؛ سیده مریم روضاتیان

8

برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای مبتنی بر تحلیل مزیت رقابتی استان‌های کشور با به‌کارگیری مدل انتقال سهم

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
دوره 5، پیاپی 12، زمستان 1397، صفحه 127-145
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/psp.2019.5658

9

تأثیر شوک‌های پولی، مالی و نفتی بر نابرابری جنسیتی در چارچوب یک الگوی نیوکینزی در ایران

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1398
محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/egdr.2019.45384.5149

10

تحلیل عوامل بازدارنده رفتاری و انسانی در اشتغال و کارآفرینی ورزش ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 11-21
ابوالفضل فراهانی؛ مهری صفرنژاد؛ زهرا فراهانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/fmss.2019.45740.1937

11

جایگاه آی تی در توسعه فرصت‌های کارآفرینی در ورزش

فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره 6، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 70-80
محبوبه جعفرزاده زرندی؛ محمد ابراهیم رزاقی؛ اعظم میرزااکبری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/jsm.2019.44238.1304

12

سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های بوم شناسی شهری
دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 37-48
احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

13

عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 6، شماره 22، بهار 1395، صفحه 20-13
زهرا افشاری

14

کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی
دوره 2، شماره 8، پاییز 1391، صفحه 22-9
بتول رفعت؛ سعیده بیک زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.