طالشی, مصطفی, حیدری, اسدالله. (1396). موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(پیاپی 8), 101-114.
مصطفی طالشی; اسدالله حیدری. "موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4, پیاپی 8, 1396, 101-114.
طالشی, مصطفی, حیدری, اسدالله. (1396). 'موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 4(پیاپی 8), pp. 101-114.
طالشی, مصطفی, حیدری, اسدالله. موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1396; 4(پیاپی 8): 101-114.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.