محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. (1397). مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4(بهار 1397)), 71-82.
مینا محبی; میرمحمود میرنسب; اسکندر فتحی آذر; تورج هاشمی نصرت آباد. "مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5, 4(بهار 1397), 1397, 71-82.
محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. (1397). 'مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 5(4(بهار 1397)), pp. 71-82.
محبی, مینا, میرنسب, میرمحمود, فتحی آذر, اسکندر, هاشمی نصرت آباد, تورج. مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 5(4(بهار 1397)): 71-82.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.