بهشتی سرشت, محسن, نادی, زهرا, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. (1397). تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), 77-90.
محسن بهشتی سرشت; زهرا نادی; ذکرالله محمدی; باقرعلی عادلفر. "تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97, 1397, 77-90.
بهشتی سرشت, محسن, نادی, زهرا, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. (1397). 'تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), pp. 77-90.
بهشتی سرشت, محسن, نادی, زهرا, محمدی, ذکرالله, عادلفر, باقرعلی. تأثیر تجاری شدن کشاورزی بر نظام مالکیّت زمین‌ در دورۀ قاجار (مطالعۀ موردی: مازندران). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97): 77-90.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.