سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. (1397). نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), 173-188.
سید محمد سید یزدی; سید رسول موسوی حاجی; جواد نیستانی; سید مهدی موسوی کوهپر; فاطمه جان احمدی. "نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97, 1397, 173-188.
سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. (1397). 'نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97), pp. 173-188.
سید یزدی, سید محمد, موسوی حاجی, سید رسول, نیستانی, جواد, موسوی کوهپر, سید مهدی, جان احمدی, فاطمه. نقش قومس در دولت اسماعیلیة نزاری ایران. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(شماره دوم - پیاپی 12 - بهار و تابستان 97): 173-188.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.