. (1397). ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش آموزان متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 95-94. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), 9-20. doi: 10.30473/etl.2018.5137
. "ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش آموزان متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 95-94". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, 2, 1397, 9-20. doi: 10.30473/etl.2018.5137
. (1397). 'ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش آموزان متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 95-94', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(2), pp. 9-20. doi: 10.30473/etl.2018.5137
. ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش آموزان متوسطه استان لرستان در سال تحصیلی 95-94. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 6(2): 9-20. doi: 10.30473/etl.2018.5137


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.