. (1397). ارزیابی بیمارگری جدایه بومی قارچ Trichoderma harzianum Rifai (Ascomycota: Hypocreales) روی حشرات بالغ ملخChrotogonus trachypterus Blanchard (Orth.: Pyrgomorphidae) در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), 73-80. doi: 10.30473/eab.2018.5182
. "ارزیابی بیمارگری جدایه بومی قارچ Trichoderma harzianum Rifai (Ascomycota: Hypocreales) روی حشرات بالغ ملخChrotogonus trachypterus Blanchard (Orth.: Pyrgomorphidae) در شرایط آزمایشگاهی". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 2, 1397, 73-80. doi: 10.30473/eab.2018.5182
. (1397). 'ارزیابی بیمارگری جدایه بومی قارچ Trichoderma harzianum Rifai (Ascomycota: Hypocreales) روی حشرات بالغ ملخChrotogonus trachypterus Blanchard (Orth.: Pyrgomorphidae) در شرایط آزمایشگاهی', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), pp. 73-80. doi: 10.30473/eab.2018.5182
. ارزیابی بیمارگری جدایه بومی قارچ Trichoderma harzianum Rifai (Ascomycota: Hypocreales) روی حشرات بالغ ملخChrotogonus trachypterus Blanchard (Orth.: Pyrgomorphidae) در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 7(2): 73-80. doi: 10.30473/eab.2018.5182


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.