. (1397). بررسی مقایسه‌ای موتاسیون‌های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), 135-146. doi: 10.30473/eab.2018.5313
. "بررسی مقایسه‌ای موتاسیون‌های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, 2, 1397, 135-146. doi: 10.30473/eab.2018.5313
. (1397). 'بررسی مقایسه‌ای موتاسیون‌های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(2), pp. 135-146. doi: 10.30473/eab.2018.5313
. بررسی مقایسه‌ای موتاسیون‌های نقطه‌ای ژن Cyc1 در باکتری اسیدیتیوباسیلوس فرواکسیدانس و اثر آن بر فرآیند بیولیچینگ با استفاده از مطالعات بیوانفورماتیک. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 7(2): 135-146. doi: 10.30473/eab.2018.5313


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.