آقازاده, جعفر. (1397). حکومت اشعث بن قیس در آذربایجان(25-36ق). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97), 27-40. doi: 10.30473/lhst.2019.5585
جعفر آقازاده. "حکومت اشعث بن قیس در آذربایجان(25-36ق)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97, 1397, 27-40. doi: 10.30473/lhst.2019.5585
آقازاده, جعفر. (1397). 'حکومت اشعث بن قیس در آذربایجان(25-36ق)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97), pp. 27-40. doi: 10.30473/lhst.2019.5585
آقازاده, جعفر. حکومت اشعث بن قیس در آذربایجان(25-36ق). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 7(شماره اول -پیاپی 13-پاییز و زمستان 97): 27-40. doi: 10.30473/lhst.2019.5585


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.