مولوی وردنجانی, آرزو, شرفی, ساسان, ویسی, الخاص, شکرآمیز, منصوره. (1397). تحلیل شناختی شیوۀ معناسازی درگفتمان سینما بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی: مطالعۀ موردی فیلم فروشنده. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(شماره سوم), 95-107. doi: 10.30473/il.2019.40749.1156
آرزو مولوی وردنجانی; ساسان شرفی; الخاص ویسی; منصوره شکرآمیز. "تحلیل شناختی شیوۀ معناسازی درگفتمان سینما بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی: مطالعۀ موردی فیلم فروشنده". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2, شماره سوم, 1397, 95-107. doi: 10.30473/il.2019.40749.1156
مولوی وردنجانی, آرزو, شرفی, ساسان, ویسی, الخاص, شکرآمیز, منصوره. (1397). 'تحلیل شناختی شیوۀ معناسازی درگفتمان سینما بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی: مطالعۀ موردی فیلم فروشنده', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 2(شماره سوم), pp. 95-107. doi: 10.30473/il.2019.40749.1156
مولوی وردنجانی, آرزو, شرفی, ساسان, ویسی, الخاص, شکرآمیز, منصوره. تحلیل شناختی شیوۀ معناسازی درگفتمان سینما بر پایۀ نظریۀ آمیختگی مفهومی: مطالعۀ موردی فیلم فروشنده. فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1397; 2(شماره سوم): 95-107. doi: 10.30473/il.2019.40749.1156


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.