. (1398). تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(پیاپی 13), 25-38. doi: 10.30473/psp.2019.5829
. "تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, پیاپی 13, 1398, 25-38. doi: 10.30473/psp.2019.5829
. (1398). 'تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(پیاپی 13), pp. 25-38. doi: 10.30473/psp.2019.5829
. تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص‌های کالبدی مسکن با استفاده از روش TOPSIS-AHP (نمونه موردی کرمان). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 6(پیاپی 13): 25-38. doi: 10.30473/psp.2019.5829


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.