الهیاری, فریدون, اعلامی زواره, زهرا, فیاض انوش, ابوالحسن. (1398). بررسی تکاپوهای مشروعیت‌یابی اتابکان لر کوچک از حملۀ مغول تا تأسیس سلسله ایلخانی (616-656ق). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), 143-160. doi: 10.30473/lhst.2019.37133.2003
فریدون الهیاری; زهرا اعلامی زواره; ابوالحسن فیاض انوش. "بررسی تکاپوهای مشروعیت‌یابی اتابکان لر کوچک از حملۀ مغول تا تأسیس سلسله ایلخانی (616-656ق)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7, شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98, 1398, 143-160. doi: 10.30473/lhst.2019.37133.2003
الهیاری, فریدون, اعلامی زواره, زهرا, فیاض انوش, ابوالحسن. (1398). 'بررسی تکاپوهای مشروعیت‌یابی اتابکان لر کوچک از حملۀ مغول تا تأسیس سلسله ایلخانی (616-656ق)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98), pp. 143-160. doi: 10.30473/lhst.2019.37133.2003
الهیاری, فریدون, اعلامی زواره, زهرا, فیاض انوش, ابوالحسن. بررسی تکاپوهای مشروعیت‌یابی اتابکان لر کوچک از حملۀ مغول تا تأسیس سلسله ایلخانی (616-656ق). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 7(شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98): 143-160. doi: 10.30473/lhst.2019.37133.2003


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.