. (1398). اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(پیاپی15), 123-133. doi: 10.30473/psp.2019.6393
. "اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد)". فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6, پیاپی15, 1398, 123-133. doi: 10.30473/psp.2019.6393
. (1398). 'اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد)', فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 6(پیاپی15), pp. 123-133. doi: 10.30473/psp.2019.6393
. اولویت‌بندی نقش مؤلفه‌های توسعه میان‌افزا (درون‌زا) در توسعه فیزیکی شهر با رویکرد تحقق شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر یزد). فصلنامه علمی ـ پژوهشی زیست فناوری گیاهان زراعی, 1398; 6(پیاپی15): 123-133. doi: 10.30473/psp.2019.6393


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.