دوره و شماره: دوره 3، شماره اول - شماره پیاپی 7، تابستان 1398، صفحه 37-55، صفحه 11-108  XML

1

تحلیل محتوای نیمکت‌نوشته‌ها و دیوارنوشته‌های مدارس متوسطه و دانشگاه‌های شهر اردبیل از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 11-24
ملاحت شعبانی مینااباد؛ شبنم علی محمدی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.43394.1214

2

بررسی ابعاد معنایی کاربردهای «گوشت» در ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات زبان فارسی

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 25-35
علی عبداللهی نژاد؛ علی ایزانلو؛ اعظم استاجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.42754.1201

3

تحلیل زبان‌شناختی داستان‌های اساطیری شاهنامه در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف‌

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 37-55
شهرزاد بهمنی؛ ایوب مرادی؛ علی اصغر شهریاری
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.41470.1175

4

روایت و شکل‌گیری آن در توئیتر فارسی: تحلیل شیوه‌های داستان‌گویی کاربران ایرانی در توئیتر در جریان زلزلۀ کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 57-74
حسین کرمانی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.43647.1221

5

تأثیر بافت‌های مذهبی و غیرمذهبی بر عناصر نوایی جمله

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 75-85
مهناز طالبی دستنایی؛ ماندانا نوربخش؛ حمیده پشتوان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.44940.1245

6

بررسی مقایسه‌ای الگوی رمزگردانی در گفتار روزمرۀ دانش‌آموزان دختر مقاطع دبستان و متوسطۀ شهرستان ارومیه

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 87-96
جاوید فریدونی؛ نفیسه تدین چهارطاق
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.43720.1223

7

فرایندهای واژه‌آفرینی در زبان زندان و ارتباط آن با متغیر جنسیت

فصلنامه علمی - پژوهشی زبان‌شناسی اجتماعی
صفحه 97-108
آمنه مسن آبادی؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/il.2019.43309.1213


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.