1.

ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

ذبیح اله نقی لو؛ مهرعلی همتی نژاد؛ مهدی نادری نسب

2.

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر استراتژی های کسب و کار در ورزش ایران

حوریه دهقانپوری؛ سید محمد کاشف؛ محمدرسول خدادادی

3.

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

مولود فتحی؛ سید طاهره موسوی راد

4.

ارائه مدل تشریحی ساختاری (ISM) از مدیریت مصرف انرژی در مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش شهر تهران

مژگان مهدی زاده؛ عباس نظریان مادوانی؛ معصومه شهبازی

5.

مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی ورزشی در ایران و کشورهای منتخب

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

6.

آزمون مدل بازاریابی هیجانی در مصرف کنندگان ورزش همگانی

شهرام نظری؛ بهزاد دیوکان؛ فرشاد تجاری

7.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)

امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی

8.

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (رویکرد کیفی)

مقصود نجفی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.