دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 1-104  XML

1

اسباب متعدد در مسئولیت مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-15
سید احمد علی هاشمی

2

اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 16-26
عبدالرسول دیانی؛ ابراهیم تقی زاده؛ حسن بادینی؛ علیرضا شریفی

3

طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 27-39
سید مهدی حسینی مدرس؛ عصمت گلشنی

4

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 40-60
محمد روشن؛ حمید اسدی؛ سید محمد مهدی خلیل زاده

5

مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 49-60
مرتضی وصالی ناصح

6

مشروعیت جهت در ایقاعات

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 61-71
علی اصغر حاتمی؛ زهرا اسدی

7

نقش قبض در توثیق اسناد تجاری

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 72-83
حیدر باقری اصل


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.