دوره و شماره: دوره 0، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 123-160، صفحه 5-183  XML

1

بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 5-36
سجاد آیدنلو

2

رابطه کارکرد زبانی با تیپ¬های شخصیّتی داستان « فارسی شکر است»

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 37-50
سید احمد پارسا؛ علی محمد پشتدار؛ کیومرث گروسی

3

عمده ترین جریان های رمان نویسی معاصر در انعکاس روایت های اسطوره ای

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 51-77
سعید بزرگ بیگدلی؛ سید علی قاسم زاده

4

ضحاک، مارِ گرگسان در اساطیر ایرانی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 78-102
خسرو قلیزاده

5

تجزیه و تحلیل حکایاتی از کوش نامه براساس نظریه ولادیمیر پراپ

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 103-122
فاطمه کوپا؛ عاطفه سادات موسوی

6

بررسی عناصر زیباشناختی (آرایه ادبی) دو رمان «سال های ابری» و «شوهر آهوخانم»

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 123-160
طاهره کوچکیان

7

بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تأکید بر عنصر شخصیت و شخصیّت¬پردازی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 161-183
مصطفی گرجی؛ یوسف رضا حامدی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.