دوره و شماره: دوره 0، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 112-131، صفحه 5-177  XML

1

شناخت هویّت پولادوند براساس روایت¬های حماسی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 5-29
رضا غفوری؛ مهدی محمدی

2

بررسی تطبیقی اسطورۀ ایرج و قصه یوسف (ع)

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 30-59
علی محمد پشتدار؛ یحیی نورالدینی اقدم

3

تحلیل حکایت دیدار موسی و ابلیس در عقبة طور در متون عرفانی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 60-77
فریده داودی مقدم

4

بررسی و تحلیل مفهوم یقظه در متون عرفانی (با تأکید بر دو داستان پیرچنگی و شیخ صنعان)

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 78-95
صفیه توکلی مقدم

5

بررسی و تحلیل مقایسه¬ای داستان گنج¬نامه در مقالات شمس و مثنوی معنوی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 96-111
یدالله شهسوار

6

بررسی کهن الگوها در شعر اخوان ثالث

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 112-131
مسعود فروزنده؛ زهره سورانی

7

تحلیل ساختاری شعر اسطوره¬ای «معراج‌نامة» شفیعی کدکنی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 132-155
یوسف عالی عباس آباد

8

روش علمی صادق هدایت در پردازش داستان¬های کوتاه رئالیستی

دوفصلنامه مطالعات داستانی
صفحه 156-177
سید احمد پارسا؛ یوسف طاهری؛ حسین صادفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.