دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-124  XML

1

تبیین جامعه‌شناختی حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 9-24
صادق صالحی؛ حمید اکبری

2

بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه های جمعی جهانی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 25-42
عبدالحسین کلانتری؛ سیروس محبی؛ هابیل حیدرخانی

3

وضعیت شاخص های توسعه اجتماعی در استان مرکزی (با تأکید بر تکنیک تلفیق داده (IOM))

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 43-69
زهره شهبازی؛ مهدی مبارکی

4

بررسی جامعه شناختی تداوم نسلی بنگاه‌های اقتصادی خانوادگی در ایران (مطالعه موردی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط شهر تهران

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 70-83
ستار محمدی تلوار؛ حسین بنی فاطمه؛ حمزه نوذری

5

تحلیل جامعه شناختی استراتژی های مدیریت انرژی (مطالعه موردی: شهروندان شهر سنندج)

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 84-96
لقمان امامقلی؛ صادق صالحی؛ جمال محمدی

6

بررسی تأثیر سرمایه نهادی بر رویه ای شدن مشارکت مردم در توسعه منطقه ایلام

دوفصلنامه پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی
صفحه 97-110
سید رحیم موسوی؛ فریدون وحیدا


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.