دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، پاییز 1395  XML

1

بررسی و تحلیل مفهوم انسان و انسان شناسی در داستان های مصطفی مستور بر مبنای ارتباطات چهارگانه

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
مصطفی گرجی

2

تحلیل تطبیقی رنگ درکتاب های داستانی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی برای کودکان بر اساس الگوی پینتر (2008)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
صدیقه سادات مقداری

3

بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
فاطمه کاظمی؛ محمد هادی مرادی؛ مرتضی زارع برمی

4

شعرشناسی شناختی و استعارات بدنی: الگوهای فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
سلیمان قادری نجف آبادی

5

بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
سمیرا صمصامی؛ سید رضی میرصادقی

6

زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 0-0
حافظ حاتمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.