دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، پاییز 1395  XML

1

بررسی و تحلیل مفهوم انسان و انسان شناسی در داستان های مصطفی مستور بر مبنای ارتباطات چهارگانه

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 11-24
مصطفی گرجی

2

تحلیل تطبیقی رنگ درکتاب های داستانی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی برای کودکان بر اساس الگوی پینتر (2008)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 25-38
صدیقه سادات مقداری

3

بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 39-58
فاطمه کاظمی؛ محمد هادی مرادی؛ مرتضی زارع برمی

4

شعرشناسی شناختی و استعارات بدنی: الگوهای فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 59-72
سلیمان قادری نجف آبادی

5

بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 73-90
سمیرا صمصامی؛ سید رضی میرصادقی

6

زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی
صفحه 91-101
حافظ حاتمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.