دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1397، صفحه 97-112، صفحه 1-139  XML

1

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعة صنایع کارخانه‌ای ایران)

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 9-18
عبدالرضا کرانی؛ علی فلاحتی؛ محمدحسن فطرس؛ الهام رضائی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5280

2

منحنی یادگیری و سطوح فناوری در بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 19-34
مرجان حبیبی؛ محمدعلی فیض‌پور
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5281

3

تبیین و ارزیابی شاخص‌های اولویت‌گذاری پروژه‌های صنعتی به منظور برنامه‌ریزی بهینه در اقتصاد

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 35-56
روح الله حسینی؛ علی رجب زاده قطری؛ احمدرضا قاسمی؛ عادل آذر
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5282

4

بررسی اثرات درجة انحصار بازار بر سودآوری سیستم بانکداری ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفة توزیعی

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 57-68
رضا یوسفی حاجی اباد
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5283

5

آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره‌وریِ نیروی کار در صنایع کوچک ایران

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 69-82
ایمان چراتیان؛ صالح گل تبار
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5284

6

محتوی فناوری، پیچیدگی و شدت عوامل تولید آشکار شده در صادرات ایران

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 83-96
حسن ثاقب؛ فرهاد خداداد کاشی؛ ناصر الهی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5286

7

بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 97-112
یونس گلی؛ سهراب دل انگیزان
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5287

8

بررسی نقش رقابت و راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل اهرم مالی در بازار سرمایه

فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران
صفحه 113-132
وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانزاد؛ مهدی عرب صالحی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30473/indeco.2018.5288


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.