دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 1-168  XML

1

اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 7-17
محسن افتاده حال؛ یزدان موحدی

2

تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 18-32
حسین محققی؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ مسیب یارمحمدی واصل؛ سروه محمدزاده

3

تمایزیافتگی و تفکرارجاعی: نقش واسطه‌ای درماندگی آموخته شده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 33-49
فهیمه قائدی؛ الهام شبانکاره؛ مجید مقدم برزگر

4

مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دانش آموزان دوزبانه و یک زبانه

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 50-65
مونا گلستانی فرد؛ منصوره نیکوگفتار؛ حسن شمس اسفندآباد

5

مقایسه شایعه پراکنی اینترنتی و خودشیفتگی در بین کاربران فیسبوک، اینترنت و افراد غیر کاربر اینترنت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 66-80
مهرناز صفاری نیا؛ علی محمد مزیدی؛ مجید صفاری نیا

6

مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 81-97
مرسده نوروزی؛ فیروزه سپهریان آذر

7

اثربخشی آموزش حل مسئله بر اضطراب امتحان و اضطراب اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 98-110
حمید کاظمی؛ مژده وزیری؛ احمد عابدی

8

بررسی بازشناسی هیجان چهره در افراد با علائم روان‌شناختی بر اساس پرسشنامه نشانگان روانی (SCL-90-R)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 111-127
الهام موسویان؛ سیده فرشته نجاتی

9

رابطه بین سوگیری‌های شناختی و وسوسه در افراد مبتلا به وابستگی به مواد افیونی: نقش تعدیل کنندگی خصوصیات شخصیت

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 128-147
مهدیه رحمانیان

10

بررسی روابط ساختاری بین بخشش، رضایت از زندگی و سلامت عمومی در دانشجویان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی
صفحه 148-165
حسین زارع؛ فاطمه امینی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.