دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-146  XML

1

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی علیرضا فروغی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-14

2

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد علی طهماسبی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 15-26

3

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد سید محمد مهدی قبولی درافشان، سید محمد هادی قبولی درافشان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 27-36

4

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه علیرضا یزدانیان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 37-47

5

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی) ابراهیم تقی زاده،علی خسروی فارسانی،میثم موسی پور

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 49-60

6

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا جواد صالحی،یوسف ابراهیمی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 61-74

7

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی) داوود اندرز،مهدی منتظر،فرزاد مسعودی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 75-83

8

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن محمد مقامی نیا

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 85-98

9

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی محمود کاظمی،مرضیه ربیعی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 99-113

10

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس محسن ایزانلو،مهسا مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 115-129


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.