دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 115-129، صفحه 1-146  XML

1

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-14
علیرضا فروغی

2

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 15-26
علی طهماسبی

3

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 27-36
سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سید هادی قبولی درافشان

4

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 37-47
علیرضا یزدانیان

5

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 49-60
ابراهیم تقی زاده؛ علی خسروی فارسانی؛ میثم موسی پور

6

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 61-74
جواد صالحی؛ یوسف ابراهیمی

7

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 75-83
داوود اندرز؛ مهدی منتظر؛ فرزانه مسعودی

8

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 85-98
محمد مقامی نیا

9

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 99-113
محمود کاظمی؛ مرضیه ربیعی

10

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 115-129
محسن ایزانلو؛ مهسا مدنی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.