دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-136  XML

1

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور سید نصراله ابراهیمی ، شادی اویار حسین

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-18

2

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری محمد جعفری مجد

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 18-30

3

اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی عباس کریمی،ابراهیم تقی زاده،رحیم مختاری

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 31-44

4

انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده مجید بنایی اسکویی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 45-54

5

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر محمد حسن صادقی مقدم

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 55-67

6

تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی میثم اکبری،مرتضی شهبازی نیا،محمد باقر پارسا پور،محمد حسین یاوری

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 68-82

7

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان بابک خسروی نیا

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 83-93

8

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال اصغر محمودی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 94-107

9

مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی محمود باقری،مریم ابراهیمی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 108-121


Contact Us | Help & Support | Site Map

© Copyright 2017 - Journal Management System. Created by sinaweb.