دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 55-67، صفحه 1-136  XML

1

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 1-18
سید نصراله ابراهیمی؛ شادی اویارحسین

2

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 18-30
محمد جعفری مجد

3

اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 31-44
عباس کریمی؛ ابراهیم تقی زاده؛ رحیم مختاری

4

انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 45-54
مجید بنایی اسکویی

5

تحوّل درحقوق ارث زن از اموال غیر منقول شوهر

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 55-67
محمد حسن صادقی مقدم

6

تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 68-82
میثم اکبری؛ مرتضی شهبازی نیا؛ محمد باقر پارساپور؛ محمد حسین یاوری

7

قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 83-93
بابک خسروی نیا

8

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 94-107
اصغر محمودی

9

مطالعۀ تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسلامی و کشورهای اروپایی

دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی
صفحه 108-121
محمود باقری؛ مریم ابراهیمی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.