دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 11-91  XML

1

ترسیم نقشة روابط علّی عواملِ توسعة ظرفیت دانشگاه کارآفرین به‌عنوان مرکز تولید دانش براساس تکنیک آزمایش و ارزیابی تصمیم‌گیری (DEMATLE)

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 11-24
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

2

مقایسه پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان با پایگاه‌های اطلاعاتی هزینه‌بر از لحاظ نحوه سازماندهی و ابزار جست‌وجو

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 25-37
زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ مهدیه عسکری سرکله

3

سنجش میزان رضایت کتابداران و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر اصفهان از نرم‌افزار کتابخانه‌ای این سازمان

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 39-48
مهسا امینی؛ میترا پشوتنی زاده

4

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه‌ی موانع کارآفرینی در رشته‌ی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 48-61
غلامرضا حیدری؛ شهناز خادمی زاده؛ مرضیه سقائی طلب

5

بررسی رابطة بین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 63-70
فرحناز فتح اله زاده

6

سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 71-81
ابوالفضل اسدنیا؛ قاسم موحدیان؛ مرضیه سقایی طلب

7

بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 83-92
زاهد بیگدلی؛ افتخار مؤمنی؛ خدیجه قنبری مهرنیت


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.