دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-36  XML

1

تبیین گزارشگری سیاست‌های پولی و مالی در بخش عمومی 25 سال اخیر و تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 9-22
مهدی یعقوبی؛ علیرضا مرادی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری

2

بررسی اثر به‌کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش‌ عمومی(مطالعه موردی: شهرداری‌های استان مازندران)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 23-36
داریوش فروغی؛ سید محمد مشعشعی؛ عباسعلی دریائی

3

تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه درشرایط آشفتگی بودجه برکاهش انحراف بودجه(مطالعه موردی: شهرداری های استان خراسان‌رضوی)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 37-48
نوشین صالحی؛ علیرضا مهراذین

4

تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر تصمیم گیری و پاسخگویی مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 49-58
مهدی قیدی؛ عزیز گرد

5

کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل درماندگی مالی شرکت‌های دولتی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 59-72
سید حسام وقفی؛ رویا دارابی

6

شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه‌های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان‌های فارس و ‌کرمان

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 73-86
عیسی کریمی پور؛ غلامحسین مهدوی

7

بهینه‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در دستگاه‌های اجرایی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تراکم ذرات (مطالعه موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 87-100
مهدی فغانی؛ مسلم سعیدی گراغانی؛ روح اله هاشمی گروه

8

بررسی تطبیقی کارایی عملکرد مدیران مختلط در مقایسه با مدیران خالص در بخش عمومی از دیدگاه فعالان حرفه‌ای و دانشگاهی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی
صفحه 101-108
زهره حاجیها؛ حسین رجب دری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.