دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، زمستان 1396  XML

1

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 11-20
سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورز

2

مطالعه رفتار شهرداری تهران در حوزه ورزش همگانی بر اساس اصول حکمروایی خوب شهری

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 21-36
سید مرتضی حسینی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی؛ مرجان صفاری

3

شناسایی حوزه ها و عوامل موثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 21-30
محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر

4

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 31-40
ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

5

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان فدراسیون ورزش سه گانه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 66-74
مهدی گودرزی؛ سیده شهرزاد محسنی اردهالی؛ ایمان رحیمی

6

نقش رهبری خدمتگزار در ایجاد جو اخلاقی در سازمان های ورزشی با میانجی گری اعتماد و عدالت سازمانی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 61-70
بهزاد ایزدی؛ عابد محمودیان

7

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 91-100
نسرین بیگلری؛ مرضیه پارسااصل؛ حسن بحرالعلوم

8

مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 11-20
عبدالمهدی نصیرزاده؛ مهدی ذاکر اکبری؛ معصومه بابایی مبارکه

9

تبیین تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی بر توسعه رفتار کارآفرینانه در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 71-80
مریم موسیوند؛ فاتح فرازیانی؛ علی کریمی؛ صیدمهدی ویسه

10

تعیین نقش ادراک قلدری سازمانی در ارتباط بین استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت درکارکنان وزارت ورزش و جوانان

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
صفحه 101-111
شمس غفاری؛ ماریه عاشوری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.