دوره و شماره: دوره 5، 4(بهار 1397) - شماره پیاپی 20، بهار 1397، صفحه 101-115  XML

1

بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی، درگیری تحصیلی،یادگیری به کمک همسالان و انگیزش تحصیلی (یک مطالعه در دو سطح دانش‌آموز و معلم)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 9-24
سیده ماهرخ موسوی؛ علیرضا کیامنش؛ مهناز اخوان تفتی

2

نسخة فارسی سیاهة هیجان معلم: یک مطالعة روان‌سنجی

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 25-38
علی خدایی

3

اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای آموزش ارتباطی و دستور - ترجمه بر درگیری تحصیلی دانش‎آموزان

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 39-52
محمد برنا؛ محبوبه فولادچنگ؛ بهرام جوکار؛ فریده یوسفی

4

شناسایی مولفه‌های توسعه مدیران با استعداد مدارس غیردولتی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد، ارائه الگو

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 53-70
میترا نورادصدیق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمید رضا آراسته؛ حسن رضا زین آبادی

5

مطالعه مقایسه‌ای رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان قلدر و طرفداران قلدری

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 71-82
مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی نصرت آباد

6

ویژگی‌های روانسنجی مقیاس چند بعدی درگیری دانش‌آموز در مدرسه

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 83-92
مریم صفائی؛ سیاوش طالع پسند

7

نقش شبکه‌های اجتماعی بر ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی معلمان: مطالعه موردی واتس‌آپ

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 93-100
سیدمحمد شبیری

8

تحلیل معرفت شناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (با تاکید بر آموزش مجازی)

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
صفحه 101-115
محمدرضا سرمدی؛ مرجان معصومی فرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.