دوره و شماره: دوره 4، پیاپی 6، تابستان 1396، صفحه 1-116  XML

1

پراکنش فضایی شاخص‌های توسعه خدمات شهری با استفاده از تکنیک تشخیص نسبی مرکب در کالبد شناسی سکونتگاه_های شهری استان گلستان

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 11-26

2

تحلیل فضایی میزان تاب آوری مناطق شهر بابل در برابر مخاطرات محیطی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 27-44

3

تأثیر فرم کالبدی شهر بر شیوۀ سفر شهروندان (مورد: شهر ساری)

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 45-56

4

تحلیل اثربخشی تشکل‌های محلی بر توسعه کالبدی – فضایی نواحی روستایی کوهستانی – جنگلی شهرستان بابل

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 57-74

5

تبیین الزامات تدوین سند ملی آمایش سرزمین از منظر توسعه کالبدی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 75-92

6

برنامه‌ریزی توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر خانه‌های اکولوژیکی مطالعه موردی: بخش هنزا

فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی
صفحه 93-109


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.