دوره و شماره: دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396) - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-67، صفحه 9-67  XML

1

بررسی شبیه‌سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 9-22
نرگس حسینیون؛ نجمه علمشاهی

2

ارزیابی ارزش تغذیه‌ای میوه‌ها و سبزیجات ایرانی بر اساس تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی و آنالیز خوشه‌ای و جایگزینی آن‌ها

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 23-32
معصومه حسین پور؛ علیرضا فخارزاده جهرمی

3

برآوردهای E-بیز و بیزی سلسله مراتبی پارامتر اسکالر توزیع وایبول بر اساس نمونه های سانسور فزآینده نوع دوم با سه تابع زیان

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 33-40
شهرام یعقوب زاده شهرستانی

4

معرفی یک برآوردگر جدید برای برآورد میانگین جامعه (داده‌های دارای خطای اندازه‌گیری)

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 41-50
لیدر نوایی

5

اثبات جدیدی از اتحاد دی بروئین در کانال‌های نوفه تجمعی نرمال با مؤلفه‌های مستقل

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 51-56
عباس پاک؛ ایمان مخدوم

6

برآوردگرناپارامتری موجکی - آستانه ای تابع چگالی و ساختار ‌کوواریانس ضرائب موجکی

دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری
صفحه 57-67
محمود افشاری؛ نرگس عباسی؛ علیرضا مهردوست


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.