دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 11-96  XML

1

بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات درآموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور: مورد مطالعه واحد تنکابن

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 11-20
یعقوب نوروزی؛ آزاده اقلیم ارکنی

2

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تجاری سازی محصولات دانش بنیان جهت صادرات

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 21-35
مجید شمسی؛ تورج صادقی

3

دگردیسی اطلاعات در کتابخانه‌های عمومی و نقش کتابداران

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 37-57
سلما کشاورزیان؛ امیررضا اصنافی

4

بررسی ابعاد فرسودگی شغلی و رابطه آن با رضایت در کتابداران کتابخانه‌های عمومی سیستان و بلوچستان

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 59-68
زهرا اباذری؛ زهرا خواجه علی جهانتیغی

5

سنجش میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 69-76
محمدمهدی دوالی

6

تحلیل شکاف خدمات در کتابخانه‌های عمومی زیر نظر نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تهران در سال 1394

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 77-86
سالومه خشوعی؛ زهره میرحسینی

7

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی
صفحه 87-96
ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.