دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1395، صفحه 107-126، صفحه 1-126  XML

1

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های الگوی سیبرنتیک در مدیریت دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در بازة زمانی 1396-1395

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 11-19
محمدعلی زمانی؛ عبدالحسین فرج پهلو

2

استفاده از روش بازخورد 360 درجه برای ارزیابی عملکرد کتابداران دانشگاهی

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 21-32
اورانوس تاج‌الدینی؛ سپیده ایرانمنش؛ علی سادات موسوی

3

بررسی تأثیر راهبردهای کدگذاری و شخصی‌سازی دانش بر نوآوری و عملکرد ادارات ستادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 33-50
منصور سعودی؛ فریبا نظری؛ قنبر امیرنژاد

4

تحلیل محتوایی و ساختاری وب‌سایت کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور و مقایسه با کتابخانه-های دانشگاه‌های جامع ایران

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 51-68
علی بیرانوند؛ علی اکبر خاصه

5

سنجش ارتباط بین هوش هیجانی و میزان خلاقیت براساس ویژگی‌های شخصیتی (دانشجویان کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران)

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 69-78
رویا ارجمند کرمانی؛ نسرین باقری

6

بررسی ارتباط سیستم فرایند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی: پژوهشکدۀ علم و فناوری دفاعی منتخب

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 79-96
رضا جاویدنیا؛ رحیم دباغ؛ میرتوحید کمالی

7

بررسی خدمات ویژه در کتابخانه‌های عمومی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 97-106
زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ کلثوم بهنیایی

8

ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور واحد قم براساس مدل SWOT

مجله مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی
صفحه 107-126
سعید غفاری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.